Video strategie

Simon Sliphorst

Vaak blijken videoproducties niet effectief voor het doel waarvoor ze bedacht zijn en leiden ze een ongezien bestaan op youtube. Dat komt door een onjuiste doorvertaling van de opdracht over de verschillende creatieve fasen van het productieproces. Vaak wordt een onjuist videoproduct gekozen. En om de video dan te laten werken, wordt het beoogde doel niet meer gehaald.

Met meer dan 15 jaar ervaring in het vak ken ik de ins en outs van elk type video. Er zijn meer dan 20 verschillende producten te definiëren – verdeeld over film, video en animatie. En er komen er steeds meer bij door de constant ontwikkelende wereld van media. Allen met eigen wetmatigheden, die ook nog eens gebroken kunnen worden voor extra impact.

Hoe ik werk

Ik help eerst met het mappen van de customer journey. Of liever: de kijkers journey. Dan stel ik de juiste soort video voor met een plan aan welke voorwaarden de video moet voldoen om effectief te zijn. Vervolgens bewaak ik dat elke fase van executie, van scenario tot post productie, aan die voorwaarden voldoet. Ik kan aanhaken bij brainstormsessies en concept ontwikkeling. Als incidenteel klankbord. Maar ik kan ook het gehele project overzien.